Home

Asociaţia Translucid organizează marţi, 29 aprilie 2014, ora 18, la sediul său din str. Dianei nr. 4, întâlnirea cu tema Iniţiative educative în cartierele oraşului, eveniment ce încheie proiectul Edu_Cult_Berceni. De la cartier la comunitate.

Dedicată acţiunilor educative ce pot fi derulate în cartierele bucureştene, întâlnirea îşi propune identificarea unor idei oportune de proiecte care pot fi dezvoltate pornind de la istoria cartierului şi de la valorile sale specifice. Discuţiile vor avea ca punct de plecare experienţa asociaţiei Translucid, dobândită în cadru proiectului Edu_Cult_Berceni. De la cartier la comunitate.  La eveniment sunt invitate să participe organizaţii culturale şi educative, care au iniţiat sau îşi propun să deruleze activităţi ce vizează comunitatea şi locuirea în spaţiul urban. Schimbul de idei şi de practici concrete dintre beneficiari şi iniţiatori va duce la îmbunătăţirea acţiunilor educative şi la implicarea activă a locuitorilor cartierelor în activităţi dinamice de petrecere a timpului liber.

În vederea înscrierii la eveniment, vă invităm să ne trimiteţi un e-mail pe adresa cartierulberceni@gmail.com până marţi, 29 aprilie, ora 14.

Edu_Cult_Berceni. De la cartier la comunitate este un demers al Asociaţiei Translucid, finanţat de Fondul Mega Image pentru Comunitate, gestionat de Fundaţia Comunitară Bucureşti. Derulat în perioada ianuarie – aprilie 2014, proiectul îşi propune creşterea gradului de conştientizare a bucureştenilor din cartierul Berceni asupra valorilor propriei comunităţi şi stimularea responsabilităţii acestora faţă de spaţiul în care trăiesc.

Proiectul se derulează în parteneriat cu Casa Memorială „Tudor Arghezi-Mărţişor”, Biblioteca Metropolitană Bucureşti – filialele „Otilia Cazimir” şi „George Coşbuc”, Casa Memorială „George şi Agatha Bacovia” şi Muzeul Municipiului Bucureşti.

Publicitate